04 квітня відбулися загальні збори трудового колективу Державного підприємства «Дослідне господарство «Елітне».  На порядку денному розглядалися два питання:

1. Навчання з охорони праці та техніки безпеки.

2. Прийняття нової редакції Колективного договору.

По першому питанню вступне слово взяв директор Орлов В. В., який представив колективу господарства провідного фахівця з охорони праці Черкесову Л. Л.

З доповідями виступили директор Орлов В. В., провідний фахівець з охорони праці Черкесова Л. Л., інженер-енергетик Гусь М. Ф., головний інженер Чупріна С. А., керівник служби організації інноваційного розвитку – головний економіст Ріпун О. О., також з доповіддю виступив старший науковий співробітник лабораторії рослинництва і сортовивчення Інституту рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН, кандидат с. г. наук Гутянський Р. А.

Щодо надання першої медичної допомоги для наочності було продемонстровано відеоролик.

Проведене навчання дозволило оновити і поглибити знання щодо правил охорони праці, техніки безпеки на виробництві, пожежної безпеки, безпеки при роботі з електроустановками та засобами захисту рослин.

По другому питанню виступив директор Орлов В. В., який розповів про внесені зміни до Колективного договору щодо рівня оплати праці відповідно діючому законодавству України.

Голова Профспілкової організації ДГ «Елітне» детально зупинився на змінах, які включені до нової редакції Колективного договору.

Колектив господарства одноголосно проголосував за прийняття нової редакції Колективного договору.